Zákaznícky servis Hotela Partizán

AKTUALIZOVANÉ STORNO PODMIENKY 

Rezervácie v hoteli Partizán **** môžu byť zrušené za nasledovných podmienok:

Pri Pobyte na 1 noc a pobytovom balíčku Najvýhodnejšia ponuka    

stornovanie týchto pobytov akceptujeme  bez možnosti vrátenia peňazí

 

Pri Ostatných pobytoch*    

Štandardné storno podmienky:
- stornovanie pobytu 14 - 7 dní pred plánovaným príchodom - storno poplatok 40 % z ceny pobytu
- stornovanie pobytu 7 - 2 dní pred plánovaným príchodom - storno poplatok  70 % z ceny pobytu
- stornovanie pobytu 2 - 0 dní pred plánovaným príchodom - storno poplatok  90 % z ceny pobytu

*Vzhľadom na súčasnú situáciu zmierňujeme štandardné storno podmienky:
V prípade stornovania pobytu uhradené zálohové platby budeme meniť za vouchery s nominálnou hodnotou, ktoré budete mocť  u  nás využiť pri rezervácii ďalšieho pobytu  do 22. 12. 2021. 

 

AKTUALIZOVANÉ PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri Pobyte na 1 noc a pobytovom balíčku Najvýhodnejšia ponuka      

Záloha vo výške 100% z ceny pobytu bude uplatnená z platobnej karty alebo bankovým prevodom do 3 dní od vytvorenia rezervácie.

Pri Ostatných pobytoch*    

Rezervovaný pobyt bude garantovaný zálohou vo výške 50% z ceny pobytu minimálne 7 dní pred príchodom.

*Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s Covid-19 nevyžadujeme garanciu rezervácií uhradením zálohy. Postačuje garancia uvedením údajov platobnej karty: číslo a platnosť. Zálohy budú zúčtované z kariet
2 týždne pred nástupom na pobyt v prípade, že pobyt bude možné realizovať.

CENA POBYTU
Cena pobytu zahrňuje všetky ceny (ubytovanie, dohodnuté stravovanie a ostatné služby) uvedené v EUR vrátane DPH a  miestny poplatok vo výške 0,70 EUR na osobu a noc.

 

BEZPEČNÝ POBYT PRE VAŠE ZDRAVIE

Hotel Partizán**** je vybavený GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI, ktorými sme posilnili dezinfekciu, aby ste boli v bezpečí.
Viac v ČLÁNKU TU

Milí hostia,
dovoľujeme si vás informovať o pravidlách, ktoré je potrebné rešpektovať počas pobytu v našom hoteli:

  • Pri check-in je nevyhnutné podpísať Registračnú kartu klienta

  • Všeobecné ubytovacie podmienky

 UBYTOVACÍ PORIADOK  VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Rešpektujte prosím, že v našich REŠTAURÁCIÁCH platí:

- DRESS CODE Smart casual,
- POČKAJTE PROSÍM NA USADENIE obsluhou,
- ďakujeme, že NEVYNÁŠATE JEDLÁ z priestorov reštaurácií.

 

Vo všetkých strediskách HOTELA PARTIZÁN, s. r. o. platí,
že na pripísanie KONZUMÁCIE NA ÚČET IZBY JE NUTNÉ PRELOŽIŤ HOTELOVÝ PREUKAZ. 
V opačnom prípade budeme žiadať úhradu v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

X
<