Zákaznícky servis Hotela Partizán

AKTUALIZOVANÉ STORNO PODMIENKY 

Rezervácie v hoteli Partizán **** môžu byť zrušené za nasledovných podmienok:

Pri Pobyte na 1 noc a pobytovom balíčku Najvýhodnejšia ponuka    

stornovanie týchto pobytov akceptujeme  bez možnosti vrátenia peňazí

 

Pri Ostatných pobytoch*    

Štandardné storno podmienky:

- stornovanie pobytu do 15 dní - bez storno poplatku
- stornovanie pobytu 14 - 7 dní pred plánovaným príchodom - storno poplatok 40 % z ceny pobytu
- stornovanie pobytu 7 - 2 dní pred plánovaným príchodom - storno poplatok  70 % z ceny pobytu
- stornovanie pobytu 2 - 0 dní pred plánovaným príchodom - storno poplatok  100 % z ceny pobytu

Poistenie storno poplatkov

Dovoľujeme si dať do pozornosti poistenie storno poplatkov napr. na tomto linku: http://www.poistenie-jozefmak.sk/#online.
V prípade nečakanej udalosti, ktorá neumožní nástup klientov na rezervovaný pobyt, odporúčame uvedené poistenie.
V prípade storna rezervácie budú  zo strany hotela  storno poplatky v zmysle uvedených storno podmienok  uplatnené.

 

AKTUALIZOVANÉ PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri Pobyte na 1 noc a pobytovom balíčku Najvýhodnejšia ponuka      

Záloha vo výške 100% z ceny pobytu bude uplatnená z platobnej karty alebo bankovým prevodom do 3 dní od vytvorenia rezervácie.

Pri Ostatných pobytoch*    

Rezervovaný pobyt bude garantovaný zálohou vo výške minimálne 50% z ceny pobytu.

 

U NÁS AKCEPTUJEME:
  

 

CENA POBYTU
Cena pobytu zahrňuje (ubytovanie, dohodnuté stravovanie a ostatné služby) uvedené v EUR vrátane DPH a  miestny poplatok vo výške 0,70 EUR na osobu a noc.

 

BEZPEČNÝ POBYT PRE VAŠE ZDRAVIE

Hotel Partizán**** je vybavený GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI, ktorými sme posilnili dezinfekciu, aby ste boli v bezpečí.
Viac v ČLÁNKU TU

Milí hostia,
dovoľujeme si vás informovať o pravidlách, ktoré je potrebné rešpektovať počas pobytu v našom hoteli:

  • Pri check-in je nevyhnutné podpísať Registračnú kartu klienta

  • Všeobecné ubytovacie podmienky

UBYTOVACÍ PORIADOK  VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

REŠPEKTUJTE PROSÍM, že v našich prevádzkach platí:

- v reštauráciach DRESS CODE Smart casual

- čakajte prosím na usadenie obsluhou

- ďakujeme, že NEVYNÁŠATE JEDLÁ z priestorov reštaurácií

- na pripísanie čerpania služby NA ÚČET IZBY JE NUTNÉ PODPÍSAŤ ÚČET PRILOŽENÍM VAŠEJ HOTELOVEJ KARTY
  NA ČÍTAČKU EKASY. V opačnom prípade budeme žiadať úhradu v hotovosti alebo platobnou kartou

-VŠETKY PRIESTORY HOTELA - izby, balkóny, spoločenské priestory SÚ NEFAJČIARSKE. Ďakujeme, že toto pravidlo rešpektujete. (platí pre cigarety, cigáry, elektronické cigarety). V prípade nerešpektovania uvedeného bude klientovi naúčtovaný poplatok  vo výške 200,-- €. Pri sťažnosti klientov na cigaretový dym z okolitých izieb bude klientovi, čo pravidlo porušil,  naúčtovaná aj poskytnutá zľava z  titulu  sťažnosti.
Výnimku tvorí Cognac, rum & cigar club, kde je povolené fajčenie cigár.

 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

 

 

 

X