Chránime životné prostredie

Slovenčina

Uvedomiť si, že ochrana životného prostredia je dôležitá.. 
..tam začína snaha o naštartovanie aktivít v rámci šetrenia našej prírody.

 

Naše aktivity sme spustili už v roku 2007. Separujeme plasty, sklo, papier, kovový odpad, biologický odpad, komunálny odpad.
Na vykurovanie teplej pitnej vody a vody na kúrenie používame tepelné čerpadlá voda - voda, voda - vzduch.
Od roku 2010 sme nainštalovali fotovoltické panely o výkone 70 kW. 
Teplú vodu z umývadiel a spŕch z hotela aj z vysokokapacitných práčiek z hotelovej práčovne zachytávame v podzemí hotela v nádržiach zariadených na spätný odber tepla pre tepelné čerpadlá.
Počas zamestnaneckých teambuildingov vysádzame stromčeky a staráme sa o čistenie prírody.
Niektoré trávnaté plochy nekosíme, zachovávame ich prirodzený ekosystém pre podporu biodiverzity.

Naša snaha nekončí, naopak, plánujeme ju neustále rozširovať.

 

X